[Info sur Corona Virus]Coach Haveson Florvil ap di kèk mo sou Corona Virus lan pou Ayisyen yo(small)